Annuleringsvoorwaarden

IVM COVID MAATREGELEN:

WANNEER EEN EVENEMENT NIET PLAATS KAN VINDEN OP DE EERST GENOEMDE DATUM IVM DE COVID MAATREGELEN,

ZAL ER ALTIJD EEN VERVANGEND EVENEMENT WORDEN AANGEBODEN WAAR AAN MAG WORDEN DEELGENOMEN.


Artikel 5: Annuleren, indeplaatsstelling
5.1 Na inschrijving is het voor de Deelnemer mogelijk om kosteloos te annuleren tot
twee kalendermaanden voor aanvang van het evenement. Een voorbeeld: wanneer
het Evenement plaatsvindt op 15 april, kan de Deelnemer tot en met 15 februari van
datzelfde jaar kosteloos annuleren. Na deze periode, maar tot drie weken voor
aanvang van het Evenement, kan een Deelnemer de deelname nog wel annuleren,
maar wordt een bedrag van 40% van de prijs van deelname in rekening gebracht.
Hiervoor wordt als uitgangspunt genomen het tarief dat gold voor de deelname in
kwestie. Binnen drie weken voor aanvang is annuleren niet meer mogelijk.
5.2 Annuleren kan uitsluitend per e-mail.
5.3 Een Deelnemer kan, wanneer hij of zij onverhoopt verhinderd is, zich laten
vervangen door een collega. Deze wijziging moet telefonisch ofwel per e-mail worden
doorgegeven, uiterlijk één dag voor aanvang het Evenement